תמיכה & הורדות

ניתן להוריד את האפליקיות שלנו בחנויות האפליקציות.

s f

פרטי התקשרות
מעלה בנימין 153, עלמון
[email protected]
972542542428+
עקבו אחרינו

חלב ודבש בניית אתרי אינטרנט

w

שירותי תחזוקה וניהול תוכן

חלב ודבש בניית אתרים מציעה שירותי תחזוקה וניהול תוכן עבור אתרי אינטרנט של לקוחותיה ע"ג ממשקי ניהול אשר נבנו על ידי חלב ודבש בניית אתרים.
הגדרת תחזוקת אתר
עריכות תוכן טקסטואלי ועדכונים:
עריכות לדפים הקיימים, כגון שינוי שם סגל, מחיקות, שגיאות הקלדה וכו' ישלחו דרך דוא"ל עם הוראות מספיקות וברורות.
דפים חדשים של מידע צריכים להישלח על גבי תקליטור או כקובץ מצורף להודעת דוא"ל (רצוי Word או Excel). יש צורך לציין היכן יתפרסם התוכן החדש.

תצלומים, תמונות:
תמונות ניתן לשלוח ע"ג דיסק או דרך דוא"ל. פורמטים מקובלים כוללים PNG, JPG, GIF, TIFF וקבצי. אין לצרף תמונות בתוך מסמך וורד, קובצי התמונות המקוריות צריכות להיות מוגשת בנפרד. יש לציין בברור היכן להציב את התמונות.
תחזוקת האתר אינה כוללת:
בנייה מחדש של מערכת הניווט של אתר האינטרנט
• יצירת עיצובים באתר.
• עבודה על מערכת ניהול אחרת, אשר נבנתה על ידי גורם אחר מאשר חלב ודבש בניית אתרים.
• הוספת רכיבים אינטראקטיביים או פונקציונאליים.
• פעילות תכנות במאגרי הנתונים.
• שינויי עיצוב או הוספת מאפיינים לאתר הדורשים תכנות. חלב ודבש שומרת לעצמה את הזכות לעשות את האבחנה בין 'עיצוב' לבין 'עדכון' האתר.

חלב ודבש בניית אתרים שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעדכון תוכן הדורש מאמצים בקנה מידה נרחב במיוחד ושאינם עדכוני תוכן שותפים.

הגשת עדכונים ועריכות
באחריות הלקוח לעבור על השינויים שנעשו באתר האינטרנט ולהודיע לנו על שינויים או תיקונים במידה וישנם.
את המסירה של העדכונים והעריכות ניתן להגיש ל:
• דוא"ל חלב ודבש בניית [email protected]
• דרך דואר רגיל:
חלב ודבש בניית אתרים
רח' אשבול
עלמון / ענתות

זמן שירות
אנו שואפים לבצע עדכונים בתוך 24 שעות.
עדכונים עשויים להימשך זמן רב יותר בשל כל אחת מהסיבות הבאות:
• עדכונים שהוגשו במהלך סופ"ש או החג.
• תוכן אשר סופק על הנייר ודורש הקלדה יחויב בעלות שעות עבודה נוספות.

דמי שירות
חלב ודבש בניית אתרים מציעה שתי תוכניות בסיסית עבור תחזוקת אתר האינטרנט:
• תשלום חודשי בסה"כ: 250 ₪ המחיר אינו כולל מע"מ.
• תשלום שנתי מראש בסה"כ: 2300 ₪. המחיר אינו כולל מע"מ.
יש לשים לב כי מחירים אלה הם נקודת המוצא המינימאלית, והמחיר יותאם אישית ויוקצה לכל פרויקט או אתר לאחר הערכה ועל סמך ההצעה הראשונית.
חלב ודבש בניית אתרים שומרת לעצמה את הזכות לסרב לחוזה תחזוקה של האתר אשר לא נבנה על ידי חלב ודבש בניית אתרים.